Årsmøte og styremøte med fokus på valget i 2023

9 juni, 2022 | Nyhende

Onsdag 08. juni ble årsmøtet i Initiativ Vest gjennomført. Samme dag ble vårens siste styremøte gjennomført. Arbeidet med innspill til partiene som nå jobber med kommune- og fylkesprogrammene var en sentral del av møtet.

– Vi jobber nå med et notat som vi vil sende til alle partiene på Vestlandet. I dette notatet vil vi fokusere på overordnede saker og tematikker som vi mener blir viktig for Vestlandet framover, og som partiene derfor bør ha utviklet politikk for, forteller daglig leder Tommy Aarethun. 

Notatet som det nå jobbes med vil ta utgangspunkt i en kronikk skrevet av styreleder Geir Inge Lunde og daglig leder Tommy Aarethun tidligere i vår. I tillegg vil behovet for en mer helhetlig tilnærming til en del saker og tematikket, og behovet for et styrket samarbeid i regionen få en sentral plass i notatet.

– Vi ser gang på gang eksempler på at manglende helhetlig tilnærming, og for dårlig samarbeid på tvers fører til at utviklingen stopper opp og at det blir mye støy. Samtidig snakker «alle» om mer samarbeid som løsningen på det meste. Vi mener at prosessen med nye program frem mot kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 er en glimrende anledning til å konkretisere dette, og ønsker å utfordre partiene på dette fremover, sier Aarethun.

Arbeidet med notatet er nå i den avsluttende fasen, og målet er at notatet skal lanseres like over sommeren. I tillegg til notatet er vi nå i dialog med de ulike partiene, for å komme med innspill til deres arbeid. Vi planlegger også å følge opp notatet med møter og debatter i løpet av 2023.  

Ønsker du som politiker på Vestlandet eller ditt parti innspill?  

Ta kontakt med oss på tommy@initiativvest.no for å avtale en prat.

Som vanlig ble det også under styremøtet denne gangen viet god tid til å utveksle informasjon om viktige saker, trender og tematikker mellom styremedlemmene.

– Denne bolken er viktig for å dele erfaringer og kunnskap om hva som rører seg i de ulike regionene på Vestlandet, og det bidrar i seg selv til å bygge en kultur for samhandling i regionen, sier Aarethun  

Under årsmøtet ble det besluttet at styret sine medlemmer blir sittende ett år til.

Lurer du på noko eller har du innspel?

Initiativ Vest er ei tankesmie lokalisert på Vestlandet. Vi arbeider med viktige samfunns­spørsmål for å bidra til å utvikle regionen.

Kontakt oss gjerne på tommy@initiativvest.no eller
+47 951 67 502

Andre innlegg

Vestlandsintervjuet: Bent Høie 

Vestlandsintervjuet: Bent Høie 

Foto: John Gunnar Skien / Statsforvaltaren i Rogaland For dei fleste er han nok aller mest kjent for jobben som helseministar i Erna Solberg si regjering, ein jobb han hadde i åtte år. Han var valt inn på Stortinget frå 2000-2021 frå Rogaland, og har hatt ei rekkje...

Her er det andre kullet i Vestlandsakademiet

Her er det andre kullet i Vestlandsakademiet

Søknadsfristen til det andre kullet i Vestlandsakademiet gjekk ut 1. juni, og vi kan no presentere dei som skal få bryne seg på spanande diskusjonar om utviklinga av Vestlandet det komande året. - Vestlandsakademiet er kome for å bli, og no skal vi byggje vidare på...

Vestlandsintervjuet: Klaus Mohn

Vestlandsintervjuet: Klaus Mohn

I denne utgåva av vestlandsintervjuet har vi snakka med Klaus Mohn, som er rektor ved Universitetet i Stavanger (UiS). Noko han har vore sidan 1. august 2019. I tillegg til rektorjobben har han også ved fleire høve gjort seg gjeldande i samfunnsdebatten, og som ein...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This