I kva komite skal vestlendingane sitje?

Denne veka vart det klart kva komitear stortingsrepresentantane for 2021-2025 skal sitja i. Nokre av dei som også sat på Stortinget i førre periode tek ein ny runde i same komite, medan andre får nye oppgåver etter dette valet.  Vi i Initiativ Vest har sett på kvar dei nyvalte representantane frå dei fire valkrinsane på … Continued

Blogg: Vert det danske tilstandar i Hurdal?

I desse dagar forhandlar Ap og Sp om ei ny regjeringsplattform. Den kan verta presentert alt no før helga, og sjølv om nokre drypp stadig siv ut knyt det seg no stor spaning til kva den nye regjeringsplattforma vil innehalde.  Eit av dei områda det knyt seg særskilt spaning til i desse dagar er kva … Continued

Blogg: Vi treng musklane til å løyse viktige oppgåver

Det er mange store oppgåver som skal løysast dei komande åra. Vi treng kraft, styrke og fokus til å løyse desse viktige oppgåvene. Då bør ikkje ei ny regjering opne for å reversere Vestland fylke. Denne veka forlot SV sonderingane og det vert no forhandla om, og skrive plattform for, ei regjering utgått av Ap … Continued

Tommy Aarethun konstituert som dagleg leiar i Initiativ Vest

Administrasjons- og kommunikasjonssjef Tommy Aarethun er med verknad frå 21.09 midlertidig konstituert som dagleg leiar i Initiativ Vest inntil vidare.  Ole Rasmus Øvretveit er sjukmeldt og dermed forhindra frå å fylle si rolle som dagleg leiar.  Tommy Aarethun nås på tommy@initiativvest.no eller på +47 951 67 502. 

Fyrste samling for Vestlandsakademiet

I kveld arrangerte vi den fyrste av seks samlingar for det fyrste kullet i Vestlandsakademiet. Målsetjinga er at deltakarane skal få kunnskap om og innsikt i viktige saker og tematikkar for Vestlandet.  Vestlandsakademiet er eit samlingsbasert akademi som vil ha seks samlingar (tre i haust og tre til våren). Her skal unge vestlendingar få tileigna … Continued

Kva betyr valet for Vestlandet i tal?

Etter stortingsvalet 13. september er det klart at Noreg vil få ei ny regjering leia av Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. Men kven skal representere Vestlandet på Stortinget dei neste fire åra? Dei fire valkrinsane på Vestlandet utgjer samla 42 mandat. Hordaland (16), Rogaland (14), Møre og Romsdal (8) og Sogn og Fjordane (4).  Slik det ser … Continued

Kva vestlandspolitikarar vil du ha?

Korleis vil du at Vestlandet skal sjå ut? Kva er dei viktige sakene for deg når du røystar? Det er tida for å spørja seg sjølv om det no. Det er tida for å spørja politikarane om dei har svar på dei vanskelege spørsmåla dine.  For det er no dei reiser rundt, med bilar, bussar, båtar … Continued

Blogg: Toler vi konsekvensane av det grøne skiftet?

Det grøne skiftet er i gong for fullt. Samfunnet skal elektrifiserast. Nye arbeidsplassar skal skapast. Energimiksen skal endrast. Men, toler vi konsekvensane av det grøne skiftet? «Om ein rett og slett ikkje toler å sjå ei vindmølle bør ein kanskje tenke gjennom kor oppteken ein eigentleg er av å redde klimaet» høyrte eg ein person sei … Continued

Styremøte i Ålesund – fokus på viktige områder for Vestlandet

Tysdag 31.08 arrangerte Initiativ Vest styremøte i Ålesund. I tillegg til sjølve styremøtet var eksport og kunnskapsmiljøa på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i fokus. Fokus på eksport, teknologi, bærekraft og samarbeid I samband med styremøtet var det lagt opp eit tett program med innlegg, presentasjonar og omsyning i Norsk Maritimt Kompetansesenter. Lene Trude Solheim frå … Continued