«Kva vil dei med havet?» – debatt laurdag 21.08

17 august, 2021 | Nyhende

Floro debatt3

Det er tittelen når Hub for Ocean og tankesmia Initiativ Vest inviterer partia i Sogn og Fjordane valkrins til debatt om hav og næring i Florø 21.08. 

Tiåret frå 2021 til 2030 er FN sitt havtiår og det kjem til å verta mange viktige havdebattar i komande stortingsperiode. Målet med arrangementet er difor å løfte havet og potensialet i dei havbaserte næringane høgare på agendaen også blant politikarane i Sogn og Fjordane. 

– Vestlandet er havregionen i havlandet Noreg. Då er det viktig at vi har vestlandspolitikarar med stor kunnskap og tydelege meiningar om korleis hava våre bør forvaltast og havnæringane utviklast i åra som kjem. Difor har vi saman med ein lokal havaktør, Hub for Ocean, i kystbyen Florø invitert stortingskandidatane til debatt, seier kommunikasjonssjef i Initiativ Vest Tommy Aarethun som også skal leia debatten i Florø. 

Auka fokus på dei havbaserte næringane er viktig

Havet og dei havbaserte næringane er viktige for kystbyen Florø, for valkrinsen Sogn og Fjordane og ikkje minst for medlemsbedriftene til Hub for Ocean. Det er difor viktig at politikarane som stiller til val har klare tankar og at desse vert kjent for dei som skal avgi si stemme i det komande stortingsvalet. 

– Ulike rapportar og analyser syner ei imponerande utvikling i havnæringane, men og kva enormt potensiale havet representerer for vidare næringsutvikling basert på eit berekraftig driftsgrunnlag, seier dagleg leiar i Hub for Ocean, Stein Kvalsund

Debatten finn stad på Torget i Florø laurdag 21.08 frå 12-13 under Smaksfestivalen Godt i Gapet. Her kan ein med andre ord både lære meir om kva politikarane ynskjer med havet og smake på ting frå havet. 

Debatten vert leia av kommunikasjonssjefen i Initiativ Vest – Tommy Aarethun 

Lenke til arrangementet på Facebook finn ein HER.

Ytterlegare spørsmål:

Initiativ Vest v/Tommy Aarethun – 951 67 502  

Hub for Ocean v/Stein Kvalsund – 976 98 785

Tommy Aarethun

Dagleg leiar
Kjem frå Lærdal i Sogn, er utdanna statsvitar og har bakgrunn som rådgjevar i akademia og for byrådsleiaren i Bergen.

Andre innlegg

Havregionen på dagsorden i Vestlandsakademiet

Havregionen på dagsorden i Vestlandsakademiet

Torsdag 09.12 var det tid for den tredje, og hausten si siste samling i Vestlandsakademiet. Denne gongen var temaet «Verdas fremste havregion?» og omhandla posisjonen og potensialet Vestlandet har som havregion.Det er liten tvil om at Vestlandet er ein leiande...

Tommy Aarethun tek over som dagleg leiar i Initiativ Vest

Tommy Aarethun tek over som dagleg leiar i Initiativ Vest

Tommy Aarethun tek over jobben som dagleg leiar i Initiativ Vest på permanent basis frå og med 1.12.2021. Han kjem frå stillinga som Administrasjons- og kommunikasjonssjef i Initiativ Vest, men har vore konstituert i rolla som dagleg leiar sidan septembe - Styret...

– Det er heilt avgjerande at vi samlar kreftene framover

– Det er heilt avgjerande at vi samlar kreftene framover

Vestlandsrådet vedtok i haust ein felles næringsstrategi for dei tre vestlandsfylka som skal nyttast som eit grunnlag for arbeidet med den store omstillinga som Vestlandet står ovanfor. Initiativ Vest har vore med i arbeidet.Etter ein ganske omfattande prosess vedtok...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This