Mangel på kompetanse kan bremse det grøne skiftet

21 november, 2022 | Blogginnlegg

Dette var vårt nyhendebrev i veke 46, sendt ut fredag 18. november.

God fredag!

Mangel på kompetent arbeidskraft og kunnskap kan bremse det grøne skiftet. Ein ny rapport laga av Oslo Economics på oppdrag frå NHO og LO syner behovet for folk, forsking og utvikling for ikkje å svekke norsk konkurranseevne og verdiskaping. 

Legg ein det høgste anslaget i rapporten til grunn vil mangle heile 115 000 sysselsette i dei grøne næringane i 2030. Eit mellomscenario, som må seiast å vera meir realistisk, anslår 64 000. Det lågaste anslaget er eit behov for 13 000 sysselsette utover den generelle utviklinga i økonomien. 

Det er grunn til å uroe seg over tala, ikkje minst her på Vestlandet, då mange av dei grøne næringane allereie er på Vestlandet og må styrke seg her. Det vert også understøtta av denne rapporten, som ser på kompetansebehovet i åtte næringar: Havvind, batteri, hydrogen, karbonfangst- og lagring, maritim sektor, skog, kraftsystem og berekraftige bygg.

Det blir ein kamp om kompetansen. Dei som skal vinne, må vera attraktive. Det gjeld verksemder, men det gjeld ikkje minst samfunna der kompetansen skal bu og leve. 

Viktige innsatsfaktorar i kompetansekampen vert tilgong på bustadar, gode skular og barnehagar, kulturtilbod og stadsutvikling. Koplinga mellom samfunnsutviklinga og næringsutviklinga vert viktigare framover.

I tillegg må koplinga mellom utdanningssektoren, næringslivet og samfunna som skal huse dei nye grøne næringane verta betre. NHO og LO vil no ha på plass ei høgnivågruppe mellom partane i arbeidslivet, relevante departement og samfunnsaktørar for å finne løysingar.

Det kan vera eit smart grep, men endå viktigare er det truleg at lokale og regionale aktørar styrkar samarbeidet og byggjer ein sterkare kultur for dette. Det vil krevje vilje og evne til nytenking hjå aktørane, ikkje minst utdanningsinstitusjonane. 
 

 • Korleis få utdanningar som er enno tettare på behovet i næringsliv og offentleg sektor? 
   
 • Skal alle ha praksis, eller finnast det andre måtar å sikre kontakten mellom utdanning og arbeidsliv som er meir effektiv og mogleg å innføre i stor skala? 
   
 • Korleis få fleire til å ta etter- og vidareutdanning og oppdatere sin kompetanse?
   
 • Torer utdanningsinstitusjonane å sleppe inn fleire frå næringsliv og offentleg sektor som gjesteforelesarar? Og er ein villige til å stille oppe?
   

Tommy Aarethun

Kommunikasjonssjef
Kjem frå Lærdal i Sogn, er utdanna statsvitar og har bakgrunn som rådgjevar i akademia og for byrådsleiaren i Bergen.

Andre innlegg

Fra nasjonale målinger til lokalvalget

Fra nasjonale målinger til lokalvalget

Dette var vårt nyhetsbrev i uke 45, sendt ut fredag 11. november. God fredag!16,9 prosent til Arbeiderpartiet og 5,3 prosent til Senterpartiet. Det er sjokktallene fra denne ukens nasjonale måling i Dagsavisen. Den er bare én i en etter hvert lang rekke dårlige...

Tillitskrise i samferdselspolitikken

Tillitskrise i samferdselspolitikken

Dette var vårt nyhetsbrev i uke 44, sendt ut fredag 04. november. God fredag! Det har vært tunge uker for noen av de viktigste samferdselsprosjektene på Vestlandet. E16 og Bybanen er kastet ut i usikkerhet. Det er krise for disse prosjektene.  Og det er krise for...

Trangere kår i vente

Trangere kår i vente

Dette var vårt nyhetsbrev i uke 43, sendt ut fredag 28. oktober. Meld deg på vårt ukentlige nyhetsbrev her God fredag!Politikk er et enkelt spill: Partiene og politikerne sparker en ball rundt så lenge de klarer, og til slutt vinner Finansdepartementet. Våren...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This