Tilsette i Initiativ Vest

Tommy Aarethun

Dagleg leiar (konst.)

Tommy Mo Aarethun er vaksen opp på Lærdalsøyri i Sogn. Han er utdanna statsvitar frå Universitetet i Bergen (UiB). Aarethun har arbeida som rådgjevar og taleskrivar for rektor Dag Rune Olsen ved UiB (2015-2017), og frå 2017 til 2020 var han politisk rådgjevar og stabssjef for byrådsleiaren i Bergen kommune.

Aarethun har i tillegg hatt ei rekkje verv og rollar som studenttillitsvalt under tida som student ved UiB, og som folkevalt og medlem av Arbeiderpartiet.

Kontaktinfo

+47 951 67 502

tommy@initiativvest.no

Ole Rasmus Øvretveit

Ole Rasmus Øvretveit er frå Glesvær på Sotra. Han er utdanna statsvitar frå Universitetet i Bergen (UiB). Øvretveit har vore direktør for Science to policy for berekraftsmåla ved UiB og direktør for nordområdekonferansen Arctic Frontiers i Tromsø.

Øvretveit har også hatt ei rekkje verv i ulike organisasjonar, og har jobba med ulike publikasjonar.

Kontaktinfo

+47 997 38 185

ole@initiativvest.no

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
cropped Favicon 01