Initiativ Vest skal bidra til å etablere Vestlandet som verdens fremste havregion gjennom å fremskaffe faktabasert innsikt og kunnskap om regionens verdiskapning, kyst- og havrommets betydning, demografiske utfordringer, tillitens og samarbeidets betydning og maktens dynamikk.

Hovedtanken bak Initiativ Vest er å produsere og formidle alternativ prinsipiell tenking og forslag til løsninger som fremmer Vestlandets langsiktige utvikling.

Problemstillinger Initiativ Vest kunne løftet frem:

Hva er nasjonen Norge sine komparative fortrinn?

Hvem styrer Norge – politisk, økonomisk og kulturelt?

Hvem bestemmer hvordan naturressursene på Vestlandet skal utnyttes?

Hva er forholdet mellom makt, muligheter og verdiskapning?

Hvordan påvirker investeringer i infrastruktur, kultur og utdanning en regions utvikling?

Hvordan ivareta og mobilisere frivillighet og dugnadsinnsats?

Hvordan styrke den demografiske utviklingen for Vestlandet?

Investerer staten mer på viktige samfunnsområder nær maktens sentrum?

Hva er Vestlandet i 2050?