Initiativ Vest er en tankesmie som skal jobbe med makt og demokrati, infrastruktur og samfunn og vekst og velferd. I tillegg skal vi samle unge vestlendinger!

INITIATIV VEST SKAL


Være en leverandør av konkrete løsninger for realisering av Vestlandets potensial, som nøkkel for omstilling av Norge

Fremme ny kunnskap og innsikt om regionens bidrag til norsk økonomi og global verdiskapning

Skape møteplasser for å skape allianser på tvers av næringer, klynger, geografi og kompetanseområder

Bidra til kunnskapsbaserte samfunnsdebatter og politiske beslutninger basert på verdiskaping og ringvirkninger

Utfordre etablerte oppfatninger om verdiskapning og maktstrukturer

Synliggjøre regionens nøkkelrolle i Norges bidrag til løsningen av klima­utfordringene gjennom produksjon av bærekraftig mat, fornybar energi og en bærekraftig maritim sektor

En stiftelse for langsiktig tenkning om og for Vestlandet

Initiativ Vest har som visjon å bidra til å etablere Vestlandet som verdens fremste havregion. Stiftelsen vil, ved innhenting av faktabasert kunnskap om muligheter og utfordringer, foreslå og iverksette tiltak som styrker denne visjonen.

Det er i samspillet mellom næringsliv, politikk, forvaltning og akademia at de daglige fremskrittene mot visjonen finner sted.

Vestlandsregionen skal bli et nasjonalt og internasjonalt sentrum for kunnskap, forvaltning og bærekraftig næringsutvikling ved kysten, på, under og i havet. Tre viktige stikkord er naturressurser, innovasjon og kompetanseutvikling.

Etableringen av Initiativ Vest bygger blant annet på at Vestlandet og Norge gjennom en betydelig omstilling.

Vestlandets fremtid bygges på regionens naturressurser, på behovet for at Vestlandet beholder og tiltrekker seg ungdom og talenter, og behovet for desentralisering av makt slik at beslutninger fattes nærmere folket og verdiskapningen.

Skal våre visjoner bli en realitet, må Vestlandet samarbeide med andre kystregioner.

Gjennom faktabasert innsikt og kunnskap om regionens verdiskapning, kyst- og havrommets betydning, demografiske utfordringer, tillitens og samarbeidets betydning og maktens dynamikk, skal Initiativ Vest bidra til å etablere Vestlandet som verdens fremste havregion. Ved hjelp av artikler, møter, foredrag, presse og sosiale medier skal vi skape en bevegelse blant folk flest for en større prioritering av Vestlandet og vår langstrakte kyst.