Geir Inge Lunde (f. 1961)

Styreleiar

Bosted: Bergen

Geir Inge Lunde er oppvokst på Lundegrend i Sunnfjord. Han er utdannet siviløkonom, statsautorisert revisor og MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Lunde har mer enn 30 års erfaring fra PwC som partner, leder og revisor, og har lang erfaring som foredragsholder innenfor samfunnsutvikling, strategi, lederskap, digitalisering og personlig lederskap.

Lunde var partner i PwC i perioden 1995 – 2019 og har vært ansvarlig revisor for børsnoterte selskaper innenfor finans, sjømat, offshore, transport og industri. Han har videre vært ansvarlig for større rådgivningsoppdrag innenfor due diligence, oppkjøp og børsnoteringer.  I perioden 2000-2019 var han leder av PwC Bergen og Region Vest. Lunde var medlem av PwC Norges nasjonale ledergruppe i perioden 1998-2019 og var CFO i PwC Norge i perioden 2011-2019.  Han var medlem av klimaomstillingsutvalget som ble nedsatt av Civita, WWF og Norsk Klimastiftelse og som la frem sin rapport 24. september 2020.  Lunde er i dag strategisk rådgiver, styrearbeider og investor. 

Pål Lorentzen (f. 1941)

Nestleiar

Bosted: Bergen

Pål W. Lorentzen er oppvokst i Bergen. Han er høyesterettsadvokat med et sterkt engasjement innenfor ytringsfrihet, menneskerettigheter og rettssikkerhetsspørsmål, og har vært en av Norges mest fremtredende forretningsadvokater som særlig har arbeidet med prosedyre. Han har i 45 år vært tilknyttet advokatfirmaet Thommessen som partner i Bergen med hele Vestlandet som arbeidsfelt. I dag driver han sin virksomhet i kontorfellesskap med advokatfirmaet Erland og Verling i Bergen.

Lorentzen har også innehatt verv som styreleder i betydelige virksomheter i landsdelen, bl.a. innenfor finans, offshore, fiskeri, fergevirksomhet og industri. Som styreleder i Sparebanken Vest (2000 – 2008) har han vært særlig opptatt av å utvikle banken som et redskap for befolkning og næringsliv på Vestlandet. Han har vært styreleder i Den Norske Advokatforening og i Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg – og et titalls kulturinstitusjoner i Bergen, bl.a. Bergen Filharmoniske Orkester, Festspillene i Bergen, Bergen Nasjonale Opera, Edvard Grieg Kor og Det Vestnorske Teateret. Han tok initiativ til etableringen av Norsk Klimastiftelse i 2010 og var stiftelsens styreleder frem til sommeren 2019.

Solveig Røkenes (f. 1975)

Styremedlem

Bosted: Haugesund

Solveig Røkenes er oppvokst på Torvastad, Karmøy. Hun har sin utdanning
som realfagslærer fra Universitetet i Bergen og startet sin karriere på
Nordhordland videregående skole i 2000. En stilling som startet et fortsatt
brennende engasjement for utdanning, digitalisering og omstilling. I 2008 begynte Røkenes som opplæringskonsulent for Maritimt Opplæringskontor Sør/Vest Norge. Engasjementet og interessen for næringen brakte henne videre til rollen som daglig leder for Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland og sekretær i Haugesund Rederiforening. Her stod lokal og nasjonal næringspolitikk sentralt, i tillegg til synliggjøring av muligheter og
innovasjonskraften i regionens maritime klynge. I denne perioden var
Røkenes også ansvarlig for større arrangement som Haugesundkonferansen og Subsea Operations Conference. Etter to år i Østensjø Rederi med fokus på kommunikasjon og kompetanse gikk veien videre til IT-sektoren.

Solveig arbeider i dag som leder for utvikling i IT selskapet Serit iDrift. Her bistår hun bedrifter med digitaliseringstiltak som optimaliserer samarbeid og bedrer informasjonsflyten. I tillegg holder hun kurs for å sikre at tiltakene som implementeres får den ønskede effekten. Av tidligere verv kan nevnes styremedlem i Fagskolen Rogaland og Haugesund næringsforening, samt leder av programkomiteen i Haugesundkonferansen.

Anne Lise Fimreite (f. 1961)

Styremedlem

Bosted: Bergen

Anne Lise Fimreite er oppvokst i Bergen. Hun er utdannet statsviter og er professor ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. Fimreite har tidligere vært visestyrer ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, samt medlem av fakultetsstyret ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet. I perioden 2009-2013 var hun fakultetets prodekan for forskning, og fra august 2013 til juli 2017 var hun Universitetet i Bergen sin valgte prorektor. I sin forskning har Fimreite særlig vært opptatt av lokale og regionale styreformer, men har også studert samhandling mellom nivåene. Skole, velferd og samfunnssikkerhet har vært hennes viktigste tematiske områder.

Fimreite har vært medlem i tre programstyrer i Norgesforskningsråd fra 2000 til 2012. Hun har ledet divisjonsstyret for vitenskap i forskningsrådet i perioden 2015 til 2018 og var i samme periode medlem i forskningsrådets hovedstyre. Frem til 2013 ledet hun den forskningsmessige evalueringen av NAV-reformen. Fimreite har deltatt i en rekke offentlige utvalg, bl.a Skatteoppkreverutvalget, Politianalyseutvalget, Forvaltningslovutvalget og Opplæringslovutvalget. Hun var også med i ekspertutvalget som foreslo oppgaver for de nye fylkeskommunene. Videre har Fimreite vært leder for Norsk Statsvitenskapelig forening og medlem i den internasjonale statsviterforeningens styre i perioden 2000 til 2003.

Helge Singelstad (f. 1963)

Styremedlem

Bosted: Bergen

Helge Singelstad er oppvokst på Tysnes i Sunnhordland. Han er utdannet ingeniør fra Bergen Ingeniørhøyskole, siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og har grunnfag i jus fra Universitetet i Bergen. Han er nå administrerende direktør i Laco AS med hovedkontor i Austevoll. Han har lang og omfattende erfaring fra oljeservice og sjømatsektoren.

Singelstad er i dag styreleder i Lerøy Seafood Group ASA, Austevoll Seafood ASA og Pelagia Holding AS. Han er styremedlem i blant annet DOF ASA, DOF Subsea AS, Fitjar Mekaniske Verksted AS og Møgster Management AS.

Anja Solevågseide (f. 1980)

Styremedlem

Bosted: Ålesund

Anja Solevågseide er oppvokst på øya Sula utenfor Ålesund. Hun er utdannet innen internasjonal markedsføring ved Høgskolen i Ålesund (nå NTNU) og startet sin karriere i finanshuset Sparebanken Møre. Videre gikk hun til idretten hvor hun har hatt ulike leder- og styreroller, herunder å lede Norges Golfforbund sin breddeidrett-satsing. I 2017 var Solevågseide med å etablere teknologiklyngen Next Digital på Sunnmøre. En rekke prosjekter innen finans, idrett og teknologi har gitt henne et brennende engasjement for samarbeid på tvers for å utfordre det etablerte. 


Solevågseide er nå daglig leder og med-gründer i Pir Cowork hvor hun bygger en pulserende oppstarts- og innovasjonsarena i Ålesund sentrum. Hun er en av få kvinner i Norge som investerer i oppstartsbedrifter og leder Pir Invest, et nettverk av sunnmørske bedriftsledere som støtter selskaper i en tidlig fase med kapital og kompetanse. 

Leif Johan Sevland (f. 1961)

Styremedlem

Bosted: Stavanger

Leif Johan Sevland er oppvokst på Avaldsnes på Karmøy. Han en norsk næringslivsleder og tidligere politiker for Høyre. Han var ordfører i Stavanger kommune i perioden 1995-2011 og har vært administrerende direktør i stiftelsen ONS siden 2012.

I sin periode som ordfører bemerket Sevland seg ved å sikre næringsetableringer til Stavanger-regionen, da særlig innen olje- og gassektoren. Han var opptatt av et næringsmessig mangfold og tok derfor en rekke initiativ for utviklingen av Stavanger som kulturby. Han var engasjert for å sikre Stavanger-regionen status som europeisk kulturhovedstad og var styreleder for Stavanger 2008. Han ledet også arbeidet med å sikre byen nytt konserthus.

Av andre tidligere verv nevnes blant annet styreleder i næringsselskapet Greater Stavanger, styreleder for Stavangerregionen Havn IKS og styreleder for Forus Næringspark AS. Han var med på å ta initiativ til World Energy Cities Partnership (WECP) i midten av 1990-årene, og satt som president i organisasjonen i 9 år. Sevland har flere styreverv og er for tiden bla. styreleder for Hitec Vision AS, Haugaland Næringspark AS og Smed T. Kristiansen AS

Marianne Jøssang (f. 1983)

Styremedlem

Bosted: Stavanger

Marianne Jøssang er oppvokst i Stavanger. Hun er utdannet siviløkonom, master i Strategi og ledelse fra Norges Handelshøyskole, og startet sin karriere som konsulent i Accenture. Der arbeidet hun med endrings- og prosjektledelse i omstillingsprogrammer både innen offentlig sektor i Oslo og i oljebransjen i Stavanger. Etter 5 år som konsulent begynte Marianne som produktutvikler i Stavanger Aftenblad. Hun hadde flere ulike roller både her og i Schibsted, hvor fellesnevneren var prosjekter og organisasjonsutvikling i en bransje med stor endring og digitalisering. 

Marianne jobber nå som konsept- og forretningsutvikler i Lyse Energisalg. Hun er opptatt av å se muligheter i den teknologiske utviklingen, og å arbeide tverrfaglig for å finne gode løsninger.

Rolf Sanne-Gundersen (f. 1965)

Styremedlem

Bosted: Førde

Rolf Sanne-Gundersen er oppvokst i Stavanger. Han er utdannet lærer ved lærerskolen i Sogndal (senere Høgskolen i Sogn og Fjordane), og har hatt en lang yrkeskarriere i media der han har innehatt en rekke ulike roller. Han begynte som reporter i NRK Sogn og Fjordane i 1994 og var vaktsjef i flere år før han ble redaksjonssjef i 2004. Sanne-Gundersen var også innenrikssjef i Dagsrevyen, og fra mai 2009 var han distriktsredaktør i NRK Sogn og Fjordane. Sanne-Gundersen har også vært administrerende direktør i selskapet Bano og selvstendig næringsdrivende i selskapet Tydelig.no

Sanne-Gundersen er fra 2016 daglig leder i Sunnfjord Utvikling AS. Her arbeider han med å legge til rette for utvikling, skape arbeidsplasser, drive samfunnsutviklingsprosjekt og bedre bostedsattraktivitet i Sunnfjord kommune.

Annik Magerholm Fet (f. 1953)

Styremedlem

Bosted: Ålesund

Annik Magerholm Fet er oppvokst i Ålesund. Hun er viserektor ved NTNU i Ålesund, og har siden 1999 vært professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Magerholm Fet leder flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innen global produksjon, miljøledelse, bedrifters samfunnsansvar og bærekraft. Hun er også aktiv i nasjonale og internasjonale organisasjoner med fokus på å utvikle samarbeid mellom akademia og næringsliv. 

Magerholm Fet sitter i styret for Sustainable Development Solutions Network – Northern Europe, Polaris Media Nordvest, Ålesund Kunnskapspark, Ocean Training AS og Ålesundregionens interkommunale miljøselskap. Hun har lang erfaring fra vurdering av forskningsaktiviteter, blant annet gjennom 8 års styrearbeid i Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) – det største programmet i forskningsrådet for å fremme forsking i norsk næringsliv. Hun leder i dag prosjektet BusinessHUB for Sustainability som handler om å utvikle metoder fr implementering av bærekraftstrategier i næringsliv og andre organisasjoner.