På tilliten laus

16 januar, 2023 | Blogginnlegg

Dette var nyhendebrevet fredag 13. januar. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.

Inngangen til 2023 starta brutalt for Rogalandsbenken på Stortinget. I ei undersøking gjennomført av NHO Rogaland og Sparebank 1 SR-bank er dommen tydeleg:

– 8 av 10 spurte bedriftsleiarar i Rogaland har aldri hatt lågare tillit til at Rogalandsbenken arbeider til det beste for næringslivet i Rogaland.

– Over halvparten rapportera om synkande tillit til stortingspolitikarane frå Rogaland sidan stortingsvalet i 2021. 

«Oi, dette var virkelig en brutal tilbakemelding» sa Hadia Tajik (Ap) når Stavanger Aftenblad bad om ein kommentar til tala. Det er i grunn ganske treffande for det heile.  

Ein annan som har oppfatta bodskapet er Torstein Tvedt Solberg (Ap) som meiner tala i undersøkinga krev handling. Han lanserer no Rogalandstinget som skal vera ein møteplass der Rogalandsbenken er vertskap og sjølv inviterer inn ei rekkje aktørar: 

 Rogalandsbenken inviterer folk, bedrifter, organisasjonar, kommunar, fagforeiningar og så vidare til å ta opp sin sak med benken på eit heildagsmøte.

– Rogalandstinget vert arrangert annakvar gong i nord- og sørfylket.  

– Rogalandstinget skal møtast i alle fall ein gong i halvåret.  

Det er bra med tiltak og grep som styrkar kontakten mellom næringsliv, offentleg sektor, samfunnslivet. Det er viktig for å sikre at perspektiv og stemmer frå Vestlandet når fram med sitt bodskap, og at stortingsrepresentantane kjenner godt til kva som rører seg her på Vestlandet. 

Ei rekkje saker vitnar om at kontakten ikkje er god nok, noko eg skreiv om i Sogn Avis nyleg

Vi veit at mange verksemder og organisasjonar på Vestlandet har dei same eller liknande utfordringar, og at potensiale knytt til nye næringar mm. er innanfor mange av dei same områda.

Kanskje kan ein i framtida difor også ta det heile eit steg vidare til Vestlandstinget og på den måten også styrke samspelet mellom stortingspolitikarane i landsdelen? 

Det ville vore eit spanande grep som kunne bidrege til at politikarar frå Vestlandet litt oftare var litt meir samstemte. Det ville alle på Vestlandet tent på. 

Tommy Aarethun

Kommunikasjonssjef
Kjem frå Lærdal i Sogn, er utdanna statsvitar og har bakgrunn som rådgjevar i akademia og for byrådsleiaren i Bergen.

Andre innlegg

Har vi kompetansen vi treng, då?

Har vi kompetansen vi treng, då?

Dette var nyhendebrevet fredag 20. januar. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Arbeidsløysa er rekordlåg. Samstundes har både offentleg sektor og det private næringslivet eit skrikande behov for meir kompetanse. Kampen om både hovuda og...

Engasjement i urolege tider

Engasjement i urolege tider

Dette var nyhendebrevet fredag 06. januar. Få det i innboksen kvar fredag ved å melde deg på her.Uro var tittelen på NHO sin årskonferanse denne veka, og uro pregar inngangen til 2023.  Mange privatpersonar og verksemder kjenner på uro på veg inn i det nye året. Det...

Samarbeidet på Vestlandet er ikke godt nok

Samarbeidet på Vestlandet er ikke godt nok

Dette var nyhetsbrevet 16. desember og årets siste nyhetsbrev. Vi er tilbake med nyhetsbrev 06. januar. Få det i innboksen hver fredag ved å melde deg på her.Det nærmer seg slutten for et år i Initiativ Vest. Jeg har vært her i to måneder. Etter å ha snakket med folk...

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This