Vestlandsintervjuet: Gjermund Kvernmo Langset

25 april, 2022 | Nyhende

– Dei samfunnsutfordringane vi står ovanfor løyser vi best i fellesskap. Då må vi møtast på tvers av sektorar og geografi, seier Gjermund Kvernmo Langset.

the north west

The North West

Denne veka samlar The North West, med dagleg leiar Gjermund Kvernmo Langset i spissen, hundrevis av folk til konferanse og ei rekkje arrangement i Ålesund.  Det sentrale målet med både organisasjonen The North West og årets konferanse er å bidra til å finne svara på korleis samfunnet vil sjå ut framover.

Les meir om The North West 2022 her.

Havet vert sentralt under årets konferanse  
Sidan dette famnar breitt har ein valt å snevre inn fokuset, og havet som er ei viktig næring for Møre og Romsdal, Vestlandet og Noreg er sentralt under årets konferanse.  
 
– Dette er ei særs viktig næring i regionen og langs heilt kysten, og under konferansen vil vi både ha fokus på bærekraftig næringsutvikling i havet og demografiske utfordringar i kystsamfunna. Korleis vi skapar gode og attraktive lokalsamfunn der folk ynskjer å bu og leve vil verte heilt sentralt.  
 
Langset vonar at dei som deltek på konferansen vil sitje igjen med fleire ting, og seier at målet er at praten om tematikken ikkje skal slutte når konferansen er slutt.    
 
– Eit viktig mål med konferansen er å gi inspirasjon til dei som deltek. Vi vil at folk skal sitje att med ei tru, og positiv innstilling til det som skal skje framover. I tillegg er det viktig for oss å bidra til skape nye relasjonar og nettverk.

Gjermund langset

Gjermund Kvernmo Langset

–  Vi veit at vi skal gjennom mange endringar. Det handlar blant anna om klima, verdssituasjonen og berekraftsmåla. Vår oppgåve er å bidra til å forsøke å finne svar på korleis vi skal møte dette.  

Hav og samfunn må koplast tettare framover 
Koplinga mellom havet og samfunna som er tett knytt til havet vert ein viktig del av konferansen. Det skal både vera del av fellesdelen i hovudkonferansen, og i ein parallellsesjon som vi i Initiativ Vest har ansvaret for.
 
I denne bolken vil ein også kome innom den politiske debatten kring hav i Noreg, ein tematikk Langset har adressert tidlegare i denne kronikken saman med dagleg leiar i Initiativ Vest Tommy Aarethun.
 
– I Noreg er vi ikkje gode nok på å kople havet med samfunna rundt. Vi skal leve av havet, vi skal femdoble oppdrettsnæringa og mangedoble eksporten frå maritim industri. Samstundes veit vi at desse næringane er geografisk lokalisert i områder med store demografiske utfordringar.  

Langset seier at det difor er viktig å drøfte korleis ein skal sikre tilgang til arbeidskraft og riktig kompetanse innanfor desse næringane. Han peikar på det han omtalar som ei manglande kopling mellom desse tinga, og han seier at fråværet av heilskapleg tenking på dette området er ei stor utfordring for havnasjonen Noreg.

Dei gode samtalane heilt sentrale 
Ei viktig målsetjing for The North West er å vera ein arena som bidreg til berekraftig regionsutvikling. Det går tydeleg fram av programmet, og Langset er oppteken av at sjølv om det er viktig å ha eit solid program, så skjer det minst like spanande ting i dei mange møta mellom innslaga frå scena.
 
– Det eg gler meg aller mest til er å snakke med folka som skal delta på konferansen. Det er i desse møta, og når vi byggjer nye relasjonar at sjølve magien skjer!

Tommy Aarethun

Dagleg leiar
Kjem frå Lærdal i Sogn, er utdanna statsvitar og har bakgrunn som rådgjevar i akademia og for byrådsleiaren i Bergen.

Andre innlegg

Vestlandsintervjuet: Bent Høie 

Vestlandsintervjuet: Bent Høie 

Foto: John Gunnar Skien / Statsforvaltaren i Rogaland For dei fleste er han nok aller mest kjent for jobben som helseministar i Erna Solberg si regjering, ein jobb han hadde i åtte år. Han var valt inn på Stortinget frå 2000-2021 frå Rogaland, og har hatt ei rekkje...

Her er det andre kullet i Vestlandsakademiet

Her er det andre kullet i Vestlandsakademiet

Søknadsfristen til det andre kullet i Vestlandsakademiet gjekk ut 1. juni, og vi kan no presentere dei som skal få bryne seg på spanande diskusjonar om utviklinga av Vestlandet det komande året. - Vestlandsakademiet er kome for å bli, og no skal vi byggje vidare på...

Årsmøte og styremøte med fokus på valget i 2023

Årsmøte og styremøte med fokus på valget i 2023

Onsdag 08. juni ble årsmøtet i Initiativ Vest gjennomført. Samme dag ble vårens siste styremøte gjennomført. Arbeidet med innspill til partiene som nå jobber med kommune- og fylkesprogrammene var en sentral del av møtet.

Initiativ Vest er ei uavhengig tankesmie som skal bidra til samfunnsutviklinga på Vestlandet.
Initiativ Vest Logo Dark Green

Meld deg på nyhendebrev

Meld deg på e-postlista vår for å få siste nytt og oppdateringar frå Initiativ Vest.

GDPR

Takk for påmeldingen

Share This