initiativ vest web bilder 016
initiativ vest web bilder 021
initiativ vest ny nettside web
Copy of Unnamed Design 2 1
initiativ vest web bilder 013
Grøne initiativ må følgjast opp politisk

26/11/2021 - blogginnlegg

Denne veka vart Vestlandsporteføljen 2021 i regi av Grøn Region Vestland lansert. Men er det vilje og kraft til å utløyse moglegheitene og potensialet som ligg der? Måndag denne veka vart den nye rapporten Vestlandsporteføljen 2021 lagt fram under ei lansering på Høgskulen på Vestlandet sitt campus på Kronstad. Men kvar var politikarane? Med unntak ...

– Det er heilt avgjerande at vi samlar kreftene framover

25/11/2021 - nyhende

Vestlandsrådet vedtok i haust ein felles næringsstrategi for dei tre vestlandsfylka som skal nyttast som eit grunnlag for arbeidet med den store omstillinga som Vestlandet står ovanfor. Initiativ Vest har vore med i arbeidet. Etter ein ganske omfattande prosess vedtok Vestlandsrådet på sitt møte 2. september ein felles næringsstrategi for dei tre vestlandsfylka. Initiativ Vest ...

Vi lanserer ny nettside!

22/11/2021 - nyhende

Initiativ Vest lanserer no våre nye nettsider. Målet er at det skal verte ein plattform som innbyr til samhandling, og til engasjement for samfunnsutviklinga på Vestlandet.  – Vi er veldig glade for å no ha fått på plass ei ny og modernisert nettside! Den nye sida vil gi oss ein ny giv, og eg vil ...

Torer de å flytte eit departement eller tre?

17/11/2021 - blogginnlegg

Dette innlegget stod fyrst på trykk i Dagsavisen/Rogalands Avis 17.11.2021. I Hurdalsplattforma vert det slått fast at ein skal ta heile landet i bruk i større grad. Kva skal det bety i praksis?  Mange hadde store forventningar og var spente på kva som ville stå i den nye regjeringsplattforma. Det gjaldt også oss som er ...

Vi bør snakke meir om havet her heime også!

05/11/2021 - kommentarar

Det er bra at Noreg er tungt involvert på den internasjonale arenaen når det gjeld havspørsmål og havpolitikk, men vi må ikkje gløyme heimebøen vår. For mange samfunn, på Vestlandet og langs heile norskekysten, har havet til alle tider vore heilt sentralt. Som ferdsleåre. Som matkammer og etter kvart som kjelde til energi og rikdom. At ...

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Nyhende

initiativ vest web bilder 021

– Det er heilt avgjerande at vi samlar kreftene framover

by | nov 25, 2021 | Nyhende | 0 Comments

Vestlandsrådet vedtok i haust ein felles næringsstrategi for dei tre vestlandsfylka som skal nyttast som eit grunnlag for arbeidet med den store omstillinga som...

Initiativ Vest ny nettside

Vi lanserer ny nettside!

by | nov 22, 2021 | Nyhende | 0 Comments

Initiativ Vest lanserer no våre nye nettsider. Målet er at det skal verte ein plattform som innbyr til samhandling, og til engasjement for samfunnsutviklinga på...

Skjermbilde 2021 10 22 kl. 09.38.10 1 980x440 1

Drøfta det grøne skiftet på samling to av Vestlandsakademiet

by | okt 22, 2021 | Nyhende | 0 Comments

Foto: Skjermdump frå Bjørn Sundland sin presentasjon Torsdag 21.10 var deltakarane i Vestlandsakademiet samla til si andre samling. Tema for denne samlinga var eit tema...

Bilde av hav - Initiativ Vest

Tommy Aarethun konstituert som dagleg leiar i Initiativ Vest

by | sep 22, 2021 | Nyhende | 0 Comments

Administrasjons- og kommunikasjonssjef Tommy Aarethun er med verknad frå 21.09 midlertidig konstituert som dagleg leiar i Initiativ Vest inntil vidare. Ole Rasmus...

Skjermbilde 2021 09 16 kl. 20.08.00

Fyrste samling for Vestlandsakademiet

by | sep 16, 2021 | Nyhende | 0 Comments

I kveld arrangerte vi den fyrste av seks samlingar for det fyrste kullet i Vestlandsakademiet. Målsetjinga er at deltakarane skal få kunnskap om og innsikt i viktige...

Bilde av hav - Initiativ Vest

Kva betyr valet for Vestlandet i tal?

by | sep 14, 2021 | Kommentarar,Nyhende | 0 Comments

Etter stortingsvalet 13. september er det klart at Noreg vil få ei ny regjering leia av Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet. Men kven skal representere Vestlandet på...

Bilde av hav - Initiativ Vest

Kva vestlandspolitikarar vil du ha?

by | sep 9, 2021 | Kommentarar,Nyhende | 0 Comments

Korleis vil du at Vestlandet skal sjå ut? Kva er dei viktige sakene for deg når du røystar? Det er tida for å spørja seg sjølv om det no. Det er tida for å spørja...

Bilde av hav - Initiativ Vest

Styremøte i Ålesund – fokus på viktige områder for Vestlandet

by | sep 2, 2021 | Nyhende | 0 Comments

Tysdag 31.08 arrangerte Initiativ Vest styremøte i Ålesund. I tillegg til sjølve styremøtet var eksport og kunnskapsmiljøa på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i...

Bilde av hav - Initiativ Vest

Sette havet på agendaen i Florø

by | aug 23, 2021 | Nyhende | 0 Comments

Foto: Maria Benæs Hunvik / Hub for Ocean Laurdag 21.08 inviterte Initiativ Vest saman med Hub for Ocean til debatt mellom fyrstekandidatane i Sogn og Fjordane valkrins...

Blogginnlegg

Grøne initiativ må følgjast opp politisk

Grøne initiativ må følgjast opp politisk

Skjermdump: Vestlandsporteføljen 2021 Denne veka vart Vestlandsporteføljen 2021 i regi av Grøn Region Vestland lansert. Men er det vilje og kraft til å utløyse moglegheitene og potensialet som ligg der?Måndag denne veka vart den nye rapporten Vestlandsporteføljen 2021...

Grøne initiativ må følgjast opp politisk

Skjermdump: Vestlandsporteføljen 2021 Denne veka vart Vestlandsporteføljen 2021 i regi av Grøn Region Vestland lansert. Men er det vilje og kraft til å utløyse moglegheitene og potensialet som ligg der?Måndag denne veka vart den nye rapporten Vestlandsporteføljen 2021...

Torer de å flytte eit departement eller tre?

Torer de å flytte eit departement eller tre?

Dette innlegget stod fyrst på trykk i Dagsavisen/Rogalands Avis 17.11.2021.I Hurdalsplattforma vert det slått fast at ein skal ta heile landet i bruk i større grad. Kva skal det bety i praksis? Mange hadde store forventningar og var spente på kva som ville stå i...

Torer de å flytte eit departement eller tre?

Dette innlegget stod fyrst på trykk i Dagsavisen/Rogalands Avis 17.11.2021.I Hurdalsplattforma vert det slått fast at ein skal ta heile landet i bruk i større grad. Kva skal det bety i praksis? Mange hadde store forventningar og var spente på kva som ville stå i...

Kalender

Ingen arrangement funnet!

Lurer du på noko eller har du innspel? Ta kontakt med oss for ein prat!

Ei stifting for langsiktig tenking om og for Vestlandet

Vestlandet si framtid må byggjast med utgangspunkt i tilliten, regionen sine naturressursar og talent. I tillegg meiner vi det er ein viktig føresetnad for utviklinga av Noreg at ein i større grad desentraliserer makt, slik at avgjersler vert fatta nærmare folk, naturressursar og verdiskapinga.

Nyhende & aktuelt

Nyhendesaker om aktuelle tematikkar og hendingar
agency 334 5
i

Blogg-innlegg

Blogginnlegg om diverse tematikkar og aktuelle saker i samfunnet
agency 334 5

Omtale i media

Ei samling av oppslag og saker i mediene
agency 334 5
w

Kommentarer

Kommentarar til aktuelle saker og hendingar
agency 334 5
{
«Eg har jo ein stor kjærleik til Vestlandet, og eit sterkt ønske om at regionen skal bli sterkare»
Tommy Aarethun

Dagleg leiar (konst.) Initiativ Vest